Krajské kolo geologické olympiády

Výsledková listina Geologické olympiády 2017 zde

   

Geologická olympiáda pokračuje jako celostátní soutěž!
Díky úsilí několika muzeí, Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR, Masarykovy univerzity Brno, České  geologické  služby a Muzea diamantů v Praze je letos Gelogická olympiáda poprvé pořádána jako celostátní soutěž se školními, okresními, krajskými i s celostátním kolem. Soutěž je pořádána ve dvou kategoriích: pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a pro studenty vyšších ročníků víceletých gymnázií a středních škol.
Východočeské muzeum, jeden z průkopníků Geologické olympiády, se na její organizaci podílí a mj. pořádá krajské kolo soutěže. Soutěžící jednak prověří své znalosti na souboru 50 nepojmenovaných vzorků nerostů, hornin a zkamenělin, jednak zkusí správně odpovědět na řadu záludných otázek z různých odvětví geologie.
Dárky pro účastníky soutěže poskytl Pardubický kraj a generální partner letošní soutěže: Diamond Prague Museum s.r.o. Hodnotné ceny pro vítěze věnuje Východočeské muzem Pardubice, které rovněž připravilo pro účastníky doplňkový program.

Informace pro soutěžící
Sraz účastníků je v pondělí 3. dubna 2017 do 9 hodin, na (velkém) nádvoří Východočeského muzea na pardubickém zámku. V případě nepříznivého počasí pokračujte v přímém směru přes velké nádvoří, kde bude od cca 8.30 otevřený přednáškový sál a sociální zázemí.
Předpokládané ukončení programu mezi 14. a 15. hodinou.
Kontakt: Ing. Jiří Šura, tel. 466 799 247, e-mail: sura@vcm.cz

     

                

Geologická olympiáda v roce 2016

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj