Krajina - výstava dětských soutěžních prací

Podívejte se s námi na krajinu dětskýma očima.
Na krajinu jako místo spjaté s člověkem, místo kde žijeme, které nás ovlivňuje. Hledejte s námi zajímavá místa městské krajiny. Objevte s námi scenérie reálného i imaginárního života, krajinu lyrickou, intimní. Krajinu našeho srdce, naší duše. Tajemnou krajinu, krajinu za zrcadlem. Ideální krajinu.
Výstava vybraných soutěžních prací malých pardubických výtvarníků. Soutěž je pořádána Domem dětí a mládeže ALFA. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. 3. 2016 od 17 h v Malém gotickém sále Zámku Pardubice.

Vstup zdarma

    

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj