Koncerty v zámecké kapli Tří králů - jaro 2015

HOBOJ A KYTARA – dostaveníčko s hudbou v máji
Čtvrtek 14. 5. 2015 v 18.30 hodin, Kaple Tří králů v pardubickém zámku
Tentokrát si pod erbem pánů z Pernštejna poslechneme skladby Š. Raka, J. Duarta, P. Jiříčka, V. Petrova a dalších. Struny kytary se rozezní v rukou Jiřiny Macháčkové. Hoboj se rozezpívá dechem Pavla Korbičky. Vstupné 100 Kč. Vstupenky možno zakoupit v zámecké pokladně od 2. 5. 2015. Info: slepickova@vcm.cz,  606 241 128
 

JARNÍ PODVEČER v podání FAMILY HÖNIG QUARTET
Úterý 2. 6. 2015 v 18 hodin, Kaple Tří králů v pardubickém zámku
V loňském roce komorní kvartet oslavil 20. výročí svého vzniku – ovšem za dobu svého působení a tak, jak v hudbě dorůstají další členové rodiny, objevují se v programu zkušeného souboru i vnučky. Hönigovi nás
v kapli potěší hodinkou barokní a klasické hudby. Vstupné: 100 Kč. Vstupenky možno zakoupit v zámecké pokladně od 19. 5. 2015. info: slepickova@vcm.cz,  606 241 128
 

ČERVNOVÉ ZASTAVENÍ  - hudba s dětmi
Středa 10. 6. 2015 v 18 hodin, Kaple Tří králů v pardubickém zámku
Ve svatojánském čase přijměte pozvání na hodinové muzicírování, které v zámecké kapli připraví děti ze ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích. Vstup volný. Info: slepickova@vcm.cz,  606 241 128

      

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj