« zpět na sekci Novinky

Obchod - Novinky - Detail produktu

Panurus sv. 25/2016
Kategorie: Novinky
Autor:
Počet stran: 107
Datum vydání: 12/2016
Dostupnost: Skladem

Stručný popis

Panurus 25/2016, s. 107, ISSN 1211-6424

Obsah knihy

Obsah
MACH J.: Třicet pět let hnízdění labutě velké (Cygnus olor) v okrese Svitavy 	 1
URBÁNEK L.: Avifauna okolí větrného parku Janov	15
PRAUS L. & ŠIFTA J.: Hnízdění chocholoušů obecných (Galerida cristata) v Mladé Boleslavi a okolí 
v roce 2016 	31
DIVIŠ T.: Víkendový výzkumný tábor 2013 – „Významné ornitologické lokality okresu Náchod“	 43
KREJČÍK J.: Výskyt a hnízdění poláka malého (Aythya nyroca) na rybníku Černý Nadýmač 
na Pardubicku v letech 2013–2015	 51
KAVKA M.: Výskyt a hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na Kutnohorsku na počátku 21. století	 59
PRSKAVEC K.: Zimní populace sýkor (Paridae) ukončily v extrémně teplých zimách nocování 
v umělých dutinách rozmístěných v jabloňových sadech	 63
JASSO L.: Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) poprvé zastižen v Českém ráji	 67
MÜCKSTEIN P.: První jarní výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy	 69
PRAUS L. (ed.): Ornitologické zajímavosti	 73
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování 	77

Contents
MACH J.: Breeding monitoring of the Mute Swan (Cygnus olor) in district of Svitavy 
in years 1980–2015 	 1
URBÁNEK L.: Bird abundance in vicinity of the Janov windfarm	15
PRAUS L. & ŠIFTA J.: The breeding and nest success of Crested Lark (Galerida cristata) 
in the suburbs of Mladá Boleslav in 2016	31
DIVIŠ T.: The weekend research camp “Notable bird areas of the Náchod district 2013”	 43
KREJČÍK J.: The occurence and breeding of the Ferruginous Duck (Aythya nyroca) 
on the Černý Nadýmač fishpond in the period 2013–2015	 51
KAVKA M.: The occurrence and breeding of the European Bee-eater (Merops apiaster) 
in district of Kutná Hora in 2002–2016	 59
PRSKAVEC K.: The end of winter roosting of tits (Paridae) in artificial cavities placed in 
apple tree plantations	 63
JASSO L.: The first observation of the Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) in the Bohemian 
Paradise region	 67
MÜCKSTEIN P.: The first spring occurence of the Whooper Swan (Cygnus cygnus) 
in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area	 69
PRAUS L. (ed.): Ornithological notes	 73
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations	77
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj