Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 16 hodin se koná v numismatické expozici Východočeského muzea v Pardubicích, druhé patro pardubického zámku, slavnostní otevření „Kabinetu mincí a medailí Zdeňka Kolářského“.

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo ve spolupráci s Univerzitou Pardubice stálou expozici významného českého sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského. Expozice zahrnuje reprezentativní ukázku autorova medailérského díla od šedesátých let 20. století do současnosti. Za více než šedesát let aktivní umělecké tvorby se autor svým dílem proslavil v Evropě i v zámoří, ale jeho tvůrčí kořeny jsou pevně spjaty s regionem východních Čech. Ve stálé expozici na pardubickém zámku tak mohou být vedle obecně známých prací Zdeňka Kolářského (jakými jsou například realizované návrhy našich mincí korunové měny) presentována i jeho díla, věnovaná jak mnoha významným osobnostem, institucím či obcím Pardubického kraje, tak i přímo městu Pardubice a Univerzitě Pardubice. I z tohoto důvodu je vernisáž nové stálé expozice medailérského díla Zdeňka Kolářského presentována jako první akce v rámci letošních oslav 65. výročí vysokého školství v Pardubicích.

       

     

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj