Ing. Jan Perner

V září tohoto roku si připomínáme výročí narození a úmrtí vlastence, projektanta a stavitele železničních drah Ing. Jana Pernera. Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo v rámci projektu „Rok Jana Pernera“ panelovou výstavu věnovanou jeho životu a dílu.

Doprovodný program:
12. a 13. 9. 2015 – Mašinkový víkend, rytířské sály, vstupné 50 Kč
II. ročník výstavy funkčních modelových kolejišť.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj