Ing. Jan Perner (1815–1845)

V roce 2015 jsme si připomněli významné výročí narození a úmrtí vlastence, projektanta a stavitele železničních drah Ing. Jana Pernera. Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo v rámci projektu „Rok Jana Pernera“ panelovou výstavu věnovanou jeho životu a dílu (celkem 5 panelů).

Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Doležalová – kurátorka projektu, e-mail: dolezalova@vcm.cz, tel.: 466 799 248

  
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj