Informační servis

NIPOS
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) si vás dovoluje informovat, že nabízí možnost konzultací prostřednictvím INTERNETOVÉ PORADNY. Poradna nabízí rychlou, dostupnou, anonymní a bezplatnou odpověď v oblastech:

  • Financování kultury z veřejných rozpočtů
  • Legislativa v kultuře
  • Pořádání kulturních akcí (zejména neprofesionální umělecké aktivity)
  • A další…

Poradna je určena především pracovníkům státní správy a samosprávy, neziskovým právnickým osobám, fyzickým osobám působícím v oblasti kultury, ale i studentům.
Poradna nenahrazuje informace, které jsou běžně dostupné na webových stránkách NIPOS (termíny přehlídek a festivalů, statistická data apod.). Rovněž neslouží ke zpracování rešerší, analýz atd. Navštivte nás na našem webu nebo přímo na: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=16661

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj