Historické přednášky

Přednáškový cyklus
Muži 28. října

2. října 2018
od 18 h
Alois Rašín
Jedním ze symbolů letošních oslav 100. výročí vzniku Československa se po zásluze stal východočeský rodák Alois Rašín. Byl příkladem vlastence maximální vnitřní integrity, osobní statečnosti, státnické odpovědnosti i absurdity moderních českých dějin. Byl tím, který razil heslo, že "Za práci pro vlast se neplatí". Právě v Pardubicích z jeho úst vyšel tento kategorický imperativ, který působil v poválečném Československu skandálně. Hrdina Omladiny i domácí Maffie, první ministr financí nového státu, kterého nám záviděla řada zemí, pevný pilíř Pětky, zemřel na následky jediného úspěšného atentátu, který byl u nás spáchán na domácím politikovi. Po 100 letech ve stínu hrdinů Masaryka, Beneše i Kramáře se Rašín právem ocitá na výsluní. 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK v Praze)
Alois Rašín na dvacetikorunové československé bankovce  Dopis adresovaný obecnímu úřadu v Pardubicích od Aloise Rašína ze dne 8. 8. 1918, poděkování za jmenování čestným občanem
 
16. října 2018
od 18 h
Antonín Švehla
Antonín Švehla, předseda vlád tří koalic a předseda nejvýznamnější politické strany v ČSR, tvůrce politického systému. 
doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.
Antonín Švehla na fotografii 1938  První člověk... Lidové noviny 17. 9. 1925
  
30. října 2018
od 18 h
28. říjen 1918 v Pardubickém kraji
Muzea Pardubického kraje si připomínají 100. výročí zrodu republiky putovní výstavou nazvanou „28. říjen 1918 v Pardubickém kraji“. Kolektivní práce odborných pracovníků vedla ke shromáždění informací o dění ve městech a obcích regionu a historických fotografií. Přednáška bude čerpat z těchto dat a nabídne množství dobových snímků, doplněných o skeny zajímavých drobných tisků a plakátů.
Mgr. Renáta Tetřevová
  

13. listopadu 2018
od 18 h
Jiří Stříbrný – muž 28. října a špatné pověsti
Politické mládí a zrání, muž 28. října, aféry ministra Stříbrného, spory s prof. Masarykem, soudní procesy, v čele vlastní strany, nakladatel pravicového tisku, poválečný soud a smutný konec
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (Historický ústav FF Masarykovy univerzity v Brně)
    

27. listopadu 2018
od 18 h
Vavro Šrobár
MUDr. Vavro Šrobár, absolvent medicíny na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a čelný představitel spolku slovenských studentů Detvan, patřil k čelným osobnostem stojících při vzniku Československa v roce 1918. Jako ministr s plnou mocí pro správu Slovenska se zasloužil o začlenění Slovenska do Československa, v meziválečném období patřil k představitelům agrární strany na Slovensku. Přes pokročilý věk se za druhé světové války zapojil na Slovensku do odboje a v roce 1944 stál spolu s Karolem Šmidkem v čele Slovenské národní rady řídící Slovenské národní povstání. Svou politickou kariéru zakončil paradoxně jako ministr pro sjednocení zákonů v poúnorové vládě Klementa Gottwalda.   
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Ústav českých dějin FF UK v Praze)


Přednášky se uskuteční v přednáškové sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku.
Vstupné 40 Kč.

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj