Historické přednášky

Přednáškový cyklus
Počátky moderní architektury v Pardubicích
Se vznikem Československa před sto lety byl spjatý velký kulturní rozvoj Pardubic, jenž motivoval k opuštění historizujících slohů a otevřel postupně cesty vyhlášené meziválečné avantgardě. I značný rozvoj nedalekého Hradce Králové inspiroval pardubické politiky a podnikatele k velkým urbanistickým změnám. Právě v této době postupně vzniká východočeská rivalita dvou metropolí, jejíž projevy je možné vidět až do současnosti. Přednáškový cyklus mimo jiné představí životní osudy nejvýraznějších osobností pardubické architektury, jako byl Josef Gočár, Pavel Janák, Ladislav Machoň, či méně známí Karel Řepa či Oldřich Liska. Hlavním cílem bude zdůraznění jejich významu pro celkovou urbanistickou proměnu a moderní zástavbu. Mezi témata je pak zařazeno i akcentování nového tzv. národního stylu, který je spojený se vznikem Československa přelomovým datem 28. 10. 1918.

3. dubna 2018
od 18 h
Od historismu k secesi a moderně
 
doc. Mgr. Pavel Panoch Ph.D.
 
10. dubna 2018
od 18 h
Národní styl a jeho vynálezce Pavel Janák
 
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
    
17. dubna 2018
od 18 h
Oldřich Liska: Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové
 
Mgr. Matěj Bekera

24. dubna 2018
od 18 h
Pardubické dílo Josefa Gočára a Karla Řepy
 
doc. Mgr. Pavel Panoch Ph.D.

2. května 2018
od 18 h
Ladislav Machoň: Architekt státních institucí v Pardubicích
 
PhDr. Ladislav Zikmund-Lender
Přednášky se konají v přednáškové sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku.
Vstupné 40 Kč.


Přednáškový cyklus
Muži 28. října

2. října 2018
od 18 h
Alois Rašín
 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK v Praze)
 
16. října 2018
od 18 h
Antonín Švehla
 
doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.
    
30. října 2018
od 18 h
František Soukup
 
Mgr. Ludmila Havlíčková

13. listopadu 2018
od 18 h
Jiří Stříbrný
 
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (Historický ústav FF Masarykovy univerzity v Brně)

27. listopadu 2018
od 18 h
Vavro Šrobár
 
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Ústav českých dějin FF UK v Praze)
Přednášky se uskuteční v přednáškové sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku.
Vstupné 40 Kč.

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542