Geologická olympiáda 2016

Východočeské muzeum pořádá v pondělí 18. dubna pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Geologickou olympiádu 2016. Touto soutěží obnovujeme desítky let starou tradici Soutěže v poznávání nerostů, hornin a zkamenělin, která pomohla objevit a odborně vychovat současnou generaci přírodovědců i praktických geologů. Na rozdíl od soutěže původní si letošní účastníci budou muset kromě určení kamenů poradit i s jednoduchými úkoly, při jejichž řešení jim kromě školních znalostí přijde vhod i zdravý rozum.

Všem zúčastněným poskytne Východočeské muzeum volnou rodinnou vstupenku do svých expozic a něco trvalého na památku, a vítězům ceny, které podpoří jejich další zájem o přírodu. Vítězové postoupí do regionálního kola, které se uskuteční 17. května 2016 v České Třebové.

Příloha č. 1: Příklady úkolů a seznam přírodnin
Příloha č. 2: Pravidla soutěže
Příloha č. 3: Organizační údaje a pokyny
Příloha č. 4: Přihláška do soutěže

Výsledky soutěže
Na 1. ročník GO se přihlásilo celkem 10 žáků a studentů ze ZŠ Masarykova, Klášterec nad Orlicí, Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi,  Gymnázia Mozartova v Pardubicích a Gymnázia Dr. E. Holuba v Holicích. Studenti z Holic se omluvili, takže nakonec bylo jen 7 účastníků.
Soutěž byla rozdělena na dvě části: v části první měli soutěžící za úkol poznat 16 nerostů, 13 hornin a 3 zkameněliny. V části druhé prokazovali svoje znalosti z obecné geologie, geologické minulosti Země, využití nerostných surovin, geologického zeměpisu a dalších disciplín.  

Výsledky na 1. až. 3. místě:
1. Jakub Lukáš, gym. Chrudim,
2. Martin Trávníček, gym. Mozartova, Pce,
3. Martina Šedová, gym. Chrudim.

Všichni zúčastnění prokázali nadprůměrné znalosti z geologie i z dalších příbuzných oborů.
Zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme, naše poděkování patří i pedagogům, kteří žáky a studenty na soutěž připravili a poskytli jim doprovod.

   

     

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj