Fortuna

Potřebujete-li kousek štěstí, stačí zajít na pardubický zámek za Fortunou

V rytířských sálech pardubického zámku naleznete vedle nástěnné renesanční malby Fortuny volubilis – Štěstěny vrtkavé - bronzový reliéf, který vytvořil akademický sochař Bohumil Eliáš ml. přesně podle fresky...... Fortunu stojící na vratké kouli dal do svého zámku namalovat Vojtěch z Pernštejna. Fortuna již ve starém Římě personifikovala dobrý i zlý osud, který provází a řídí lidský život. K úspěchu člověk potřebuje tři věci: talent, píli a štěstí. Talent můžete zdědit po předcích. Píli musíte rozvíjet sami vlastní vůlí. Ale štěstí? To si nelze koupit, ukrást ani vyprosit. Štěstí si Vás musí najít samo a je nestálé. Krásná žena stojící na vratké kouli – tak si štěstí představovali vzdělanci a učenci renesanční Evropy. Pardubický velmož Vojtěch z Pernštejna chtěl mít štěstí stále při sobě. Před 480 lety nechal Fortunu vymalovat na stěnu svého pokoje, aby kouzelné štěstí upoutal ve zdech pardubického zámku. Že by pošetilec? Nevěříte, že to funguje? V rytířských sálech si můžete na Štěstěnu sáhnout nebo ji pohladit po ladných křivkách ženského těla. Pak si Vás štěstí jistě najde ....... Ano, právě tady máte štěstí na dosah.
Pardubická nástěnná malba je považována za nejstarší akt v dějinách českého výtvarného umění.

    

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj