Ekonomický úsek

Ekonomický úsek řídí finanční hospodaření VČM, plní hospodářskou, plánovací a ekonomicko - rozborovou funkci v rámci VČM. Zabezpečuje výkon sekretariátu ředitele, organizačně zajišťuje zásobování, sjednává služby spojené s provozem prostor užívaných muzeem, řídí archeologické oddělení.

Pracovníci:
Ing. Jana Jelínková, jelinkova@vcm.cz (statutární zástupce ředitele, vedoucí úseku a ekonom muzea); 

Lenka Kvapilová (provozní účetní);
Hana Gruberová (finanční účetní);
Bc. Monika Balcarová (finanční účetní);
Věra Šmoková (mzdová účetní, personální agenda);
Daniela Pilařová (asistentka ředitele, pokladna);
Hana Bičíková, DiS. (investiční technik).

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj