Ekonomický úsek - Archeologické oddělení

Spravuje archeologické sbírky muzea a spolupracuje s orgány státní správy v oblasti archeologické památkové péče. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále ZAV) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademii věd ČR a muzeem ze dne 12. 11. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Vedoucí oddělení:
Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.; zavoral@vcm.cz (terénní výzkumná činnost, archeologie městských jader, novověká archeologie) )

Terénní výzkumná činnost:
Mgr. Kristýna Bulvová(t.č. mateřská dovolená; mladší a pozdní doba kamenná, kurátor archeologické sbírky);
Mgr. Miroslava Cejpová (středověká archeologie, kurátor archeologické sbírky);  
Mgr. Lucie Čiháčková (archeolog);
Bc. Tomáš Záruba (archeolog);
Mgr. Lukasz Wieslawski (archeolog);
Mgr. Michaela Langová (archeolog);
Bc. Petra Kočnarová (dokumentátorka - laborantka); 
Bc. Petra Novotná (dokumentátorka - administrativa).
Sbírka:
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (germánská a římská archeologie, kurátor archeologické sbírky);
Mgr. Tereza Jošková (doba laténská, kurátor archeologické sbírky);
Emeritní archeolog: PhDr. Vít Vokolek
 

Terénní dokumentace archeologických objektů (Dražkovice)   Neolitická plastika (Třebosice)   3D rekonstrukce laténské nadzemní stavby (Libišany)


Archeologické služby

                      


               Pardubický kraj a jím zřizovaná muzea spolupracují na projektu LAUS ARCHAEOLOGIAE (chvála/sláva archeologie)

 
Psali o nás: 2015,  2014

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj