Dny evropského kulturního dědictví 2016

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkr. EHD)
Vždy v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celkově nepřístupné.
Akce se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kulturním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence.

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo pro své návštěvníky následující program:
Volný vstup do expozic a výstav, kromě expozice Pardubice – příběh města (zpoplatněna) a dočasně uzavřených expozic numismatiky a zbraní. Zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži a vstup do zámecké kaple.
Od 14 a od 16 hodin prohlídka zaměřená na architekturu a výtvarné umění v zámku s přechodem po můstku na valy (omezená kapacita, nutné rezervovat na telefonu: 606 241 128 nebo na e-mailu: slepickova@vcm.cz).

Razítko do hrací karty dostanete na pokladně zámku.

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj