Archeologické publikace

Publikované výsledky archeologických výzkumů

Výsledky z archeologických výzkumů jsou publikovány v periodiku Východočeský sborník historický, který vychází dvakrát ročně.

Další publikace z oblasti archeologie, historie, numizmatiky či přírodovědy můžete najít zde

Zprávy o výzkumech, lze najít i v periodiku Archeologie východních Čech vydávaném Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

  

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542