Archeologické publikace

Publikované výsledky archeologických výzkumů

Výsledky z archeologických výzkumů jsou publikovány v periodiku Východočeský sborník historický, který vychází dvakrát ročně.

Další publikace z oblasti archeologie, historie, numizmatiky či přírodovědy můžete najít zde

Zprávy o výzkumech, lze najít i v periodiku Archeologie východních Čech vydávaném Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

  

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj