Archeologické přednášky

Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.

Přednášky pro veřejnost v obcích
Po domluvě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

Přednášky pro veřejnost ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Od roku 2005 pořádáme pravidelné cykly archeologických přednášek na různá témata. Přednášky se obvykle konají na jaře a na podzim. Na přednášky zveme i odborníky z jiných institucí či muzeí z ČR.

Jarní cyklus archeologických přednášek
PALEOLIT
27. února 2019
od 18 h
Paleolit východních Čech
Přednáška vychází z autorova vlastního bádání o starší době kamenné (tj. paleolitu) na území východních Čech, tedy přibližně v dnešním Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Představeny budou nové lokality, avšak i nové poznatky o nalezištích již známých. 
Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
  

6. března 2019
od 18 h
Archeologické nálezy ze starší a střední doby kamenné na trase D35
Archeolog specializující se na starší pravěk seznámí posluchače s novými nálezy z období paleolitu a zejména velmi významným a unikátním nálezem mezolitické lokality v trase budoucí dálnice D35.
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.
  

13. března 2019
od 18 h
Mamuti v paleolitu - mýty a fakta
Fakta o jednom z nejpopulárnějších vyhynulých zvířat doby kamenné – mamutem, upozorní na mýty, které jsou s ním často spojovány.  
PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Stolička mamuta    
 
20. března 2019
od 18 h
Pohřbívání ve starší době kamenné
Zajímavosti a specifika ukládání (pohřbívání) a manipulace s lidskými ostatky od jejich počátků v paleolitu. 
Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
Přednášky se konají v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku Pardubice.
Jednorázové vstupné 40 Kč.

Přednáška PhDr. D. Vícha (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)   Přednáška doc. PhDr. L. Jiráně CSc. (Archeologický ústav AV ČR. Praha, v.v.i.)   Fotografie z kolokvia 2014

Pořádání odborných kolokvií
Archeologické oddělení na podzim 2014 pořádalo pracovní kolokvium Archeologické a stavebně historické poznání města Pardubic.
Setkání proběhne i na podzim letošního roku.

 
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj