Archeologické přednášky

Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.

Přednášky pro veřejnost obcím
Po domluvě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

Přednášky pro školy
Po vzájemné dohodě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uskutečnit přednášku pro žáky základních i středních škol, a tím jim přiblížit nejen samotnou práci archeologa, ale také určitý úsek dějin.

Přednášky pro veřejnost ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Již od roku 2005 pořádáme tradiční cyklus archeologických přednášek na různá témata. Přednášky se obvykle konají na jaře a na podzim. Na přednášky zveme i odborníky z jiných institucí či muzeí z ČR.

Doba velkého neklidu
Období stěhování národů (5. a 6. století) představuje zajímavou etapu našich dějin.
Nový přednáškový cyklus přináší aktuální informace o tomto časovém úseku.
1. března
2017
Doba stěhování národů ve východních Čechách
 
Mgr. Adéla Matoušková

8. března
2017
Okázalost a chudoba v 5. století v Čechách
 
Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. 

15. března
2017
Móda v době stěhování národů
 
Mgr. Kristýna Urbanová

22. března
2017
Cizinky mezi Germány v Čechách v 6. století
 
Mgr. Rastislav Korený, Ph.D.

29. března
2017
Langobardi v Itálii
 
Mgr. Adéla Matoušková

Přednášky jsou doplněny barevnou obrazovou projekcí a začínají vždy ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku. Vstupné jednorázové 40 Kč.
Aktuální cyklus archeologických přednášek začíná v březnu 2017.


Přednáška PhDr. D. Vícha (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)   Přednáška doc. PhDr. L. Jiráně CSc. (Archeologický ústav AV ČR. Praha, v.v.i.)   Fotografie z kolokvia 2014

Pořádání odborných kolokvií
Archeologické oddělení na podzim 2014 pořádalo pracovní kolokvium Archeologické a stavebně historické poznání města Pardubic.
Setkání proběhne i na podzim letošního roku.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj