Archeologické přednášky

Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.

Přednášky pro veřejnost v obcích
Po domluvě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

Přednášky pro veřejnost ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Od roku 2005 pořádáme pravidelné cykly archeologických přednášek na různá témata. Přednášky se obvykle konají na jaře a na podzim. Na přednášky zveme i odborníky z jiných institucí či muzeí z ČR.

Jarní cyklus archeologických přednášek
7. března 2018
od 18 h
Jak se žilo ve Chvaleticích – Telčicích ve středověku?
 
Mgr. Tomáš Zavoral, Východočeské muzeum v Pardubicích
 
14. března 2018
od 18 h
Sonda časem a krajinou – archeologie na D35
 
Mgr. Jan Vízner, Archaia o.s.
    
21. března 2018
od 18 h
Od Labe k Ostrovu
Environmentální výzkum pod dálnicí D35
Bc. Martin Lanta, Lukáš Gál, Východočeské muzeu v Pardubicích

28. března 2018
od 18 h
Poklady z kanálů
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě kanalizace v Kuněticích
PhDr. Jan Jílek, Ph.D, Východočeské muzeum v Pardubicích
Přednášky se konají v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku Pardubice.
Jednorázové vstupné 40 Kč.

Přednáška PhDr. D. Vícha (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)   Přednáška doc. PhDr. L. Jiráně CSc. (Archeologický ústav AV ČR. Praha, v.v.i.)   Fotografie z kolokvia 2014

Pořádání odborných kolokvií
Archeologické oddělení na podzim 2014 pořádalo pracovní kolokvium Archeologické a stavebně historické poznání města Pardubic.
Setkání proběhne i na podzim letošního roku.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542