Archeologické přednášky

Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.

Přednášky pro veřejnost v obcích
Po domluvě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

Přednášky pro veřejnost ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Od roku 2005 pořádáme pravidelné cykly archeologických přednášek na různá témata. Přednášky se obvykle konají na jaře a na podzim. Na přednášky zveme i odborníky z jiných institucí či muzeí z ČR.

Podzimní cyklus archeologických přednášek
Středověká panská sídla očima archeologů

3. října 2018
od 18 h
Na hradě Košumberku jindy a dnes … od středověké pevnosti ke slavatovské rezidenci
 
PhDr. Jan Musil
 
10. října 2018
od 18 h
Hrad Svojanov
 
Mgr. Miroslava Cejpová / Mgr. Lucie Čiháčková
    
17. října 2018
od 18 h
Hrad Žampach, Orlice a Kyšperk
 
Mgr. Miroslava Cejpová

24. října 2018
od 18 h
Hrad Helfštýn v Moravské bráně – nové archeologické objevy
V souvislosti s plánovaným projektem "Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn"  - rok 2018 proběhl záchranný archeologický výzkum, který přinesl řadu nových archeologických poznatků o vývoji jádra hradu Helfštýna. Zajímavé nálezy především keramik a mince  dobře ilustrují každodenní život na středověkém hradě. 
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.

31. října 2018
od 18 h
Hrady Litice n/O. a Žumberk
 
Mgr. Miroslava Cejpová
Přednášky se konají v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku Pardubice.
Jednorázové vstupné 40 Kč.

Přednáška PhDr. D. Vícha (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)   Přednáška doc. PhDr. L. Jiráně CSc. (Archeologický ústav AV ČR. Praha, v.v.i.)   Fotografie z kolokvia 2014

Pořádání odborných kolokvií
Archeologické oddělení na podzim 2014 pořádalo pracovní kolokvium Archeologické a stavebně historické poznání města Pardubic.
Setkání proběhne i na podzim letošního roku.

 
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj