Zbraně východočeských puškařů

Jedná se o výstavu palných zbraní, které byly vyrobeny nebo signovány puškaři či továrnami z území bývalého Východočeského kraje. Převážná většina zbraní pochází z území dnešního Pardubického kraje.

Rozsah výstavy:
Ve Východočeském muzeu výstavu tvořilo 10 vitrín 70 x 140 cm a 1 vitrína 70 x 70 cm.

Počty exponátů:
Ze sbírek Východočeského muzea se jedná v maximální variantě o 41 dlouhých palných zbraní, 33 krátkých palných zbraní a max. 10 amatérských výrobků (krátkých i dlouhých).
Prospekt výstavy s podrobnějšími informacemi najdete zde
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Tetřev – kurátor projektu, e-mail: tetrev@vcm.cz, tel.: 466 799 251, 773 819 216
Ve Východočeském muzeu v Pardubicích byla výstava instalována v roce 2016 - ukázka

    
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj