Kryt civilní obrany

Mimořádná prohlídka krytu se uskuteční 23. 3. 2019 od 15 h. Maximální počet osob na prohlídku je 15 osob. Vstupenku je nutné s předstihem rezervovat na e-mailu bekera@vcm.cz nebo na čísle 607 034 110. Vstupné 100/50 Kč.

Kryt se začal stavět v roce 1953 a jeho výstavba podléhala utajení. K zajištění utajení byli dokonce vystěhováni obyvatelé budovy čp. 4 pardubického zámku (vchodový objekt).
Stavba neměla sloužit k ochraně řadového civilního obyvatelstva, ale byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany, tedy štáb, jenž měl řídit činnost ve městě, které se stalo cílem útoku nepřítele nebo které bylo ohroženo radioaktivním spadem.
Kapacita krytu byla několik desítek lidí, filtroventilační zařízení bylo určeno v kritickém případě velmi krátkodobě pro cca 120 osob, alespoň to dokládají u něho přiložené tabulky. Filtry nebyly zařízeny k ochraně před chemickými zbraněmi, ale zařízení bylo schopno odfiltrovat radioaktivní prach. Mělo nejen elektrický, ale také ruční pohon. Kryt by nepochybně nedokázal odolat přímému zásahu těžkou leteckou pumou, ale s tím se zřejmě nepočítalo.
Stavba byla vybavena komunikačními prostředky - telefonem, dálnopisem, tedy vrcholem toho, co doba k těmto účelům měla. Vysílačky jsme nenašli a zřejmě zde nebyly. Ostatně jaderný výbuch by nepřežily. Byla zde také řada maličkých pracoven pro příslušníky štábu a pomocný personál.
Pro dočasné obyvatele krytu zde byla strohá sociální zařízení, sprchy, vojenská lůžka-kavalce. Voda se získávala z vlastní studny, objekt byl napojen na vnější zdroj elektřiny a má i svůj generátor. Vytápění zde, s výjimkou telefonní ústředny, nebylo. Teplota se v průběhu roku pohybuje mezi 10-15 stupni a je velmi stabilní.
Kryt byl včetně zabudovaných technologií průběžně udržován v provozuschopném stavu, zařízení, která dožila, byla v průběhu let nahrazována novými, ale známky nějaké zásadní modernizace vybavení jsme nenašli. V 90. letech 20. století začalo část krytu, jenž byl tehdy v majetku okresního úřadu, užívat Východočeské muzeum, které kryt jako celek užívá dodnes. Jsou zde především archeologické depozitáře vykopaného a často ještě konzervátory nezpracovaného archeologického materiálu. Instalované technologie jsou v provozuschopném stavu.

        

Pro veřejnost se kryt otevřel 28. dubna 2012.

Prohlídky krytu civilní obrany
Prohlídky se konají v sobotu v 11 a 15 h  pro objednané skupiny minimálně 5 osob. Maximální počet osob na prohlídku je 15 osob. Vstupenku je nutné s předstihem rezervovat na e-mailu bekera@vcm.cz nebo na čísle 607 034 110.
Vstupné 100/50 Kč.
V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení!
 

Virtuální prohlídka

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj