Knihovna

Knihovna Východočeského muzea má své počátky už od roku 1880, kdy bylo muzeum založeno. Tehdy několik příznivců muzea a členů Muzejního spolku darovalo do sbírek především cenné staré tisky.
V současné době tvoří knihovnu fond studijní a fond sbírkový (zapsaný v CES). Knihovna se specializuje na region východních Čech, společenskovědní a přírodovědné obory.
Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“, ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou, fond „Pedagogické literatury“, případně „Soukromých knihoven“ a „Kalendářů.“
Od minulého roku knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR, tudíž se její fond postupně objeví na webových stránkách www.caslin.cz.
Na muzejních webových stránkách můžete najít knihovní katalog.
Knihovna Východočeského muzea je prezenční. Navštívit ji můžete kdykoli v badatelské dny úterý a čtvrtek od 9.00 – 17.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542