Rytířské sály

Vilém z Pernštejna vystavěl své pozdněgotické sídlo, které Vilémovi synové – Vojtěch a Jan – upravili v duchu rané renesance. Součástí těchto úprav byla i raně renesanční malířská výzdoba zámeckých sálů. Při úpravách interiérů pardubického zámku v 18. století byly malby na stěnách rytířského sálu poškozeny a k jejich znovuobjevení došlo až ve 20. letech 20. století, po koupi pardubického zámku Muzejním spolkem v Pardubicích.
Při současné generální rekonstrukci zámku byla většina maleb znovu restaurována. Renesanční malířská výzdoba se dochovala v rozsáhlých fragmentech zvláště ve třech rytířských sálech jižního křídla, označovaných jako Mázhaus, Vojtěchův sál a Sloupový sál. Rytířské sály pardubického zámku tvoří samostatnou prohlídkovou trasu. Jsou též využívány jako reprezentativní prostory pro pořádání kulturních pořadů a společenských akcí.
Renesančním pokladem ukrytým v pardubickém zámku jsou původní dřevěné kazetové stropy, které vznikly v období mezi lety 1520 – 1530. Jeden z těchto stropů se nachází v tzv. Sloupovém sále. Období pozdní gotiky zde reprezentuje hodnotné dílo kameníků – tesaný sloup v prostoru mezi okny, kamenná ostění dveří a krbu.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj